Tungkol sa pagdating ng mga espanyol

Posted by / 04-Sep-2020 23:51

Ito ang opisyal na pagsisimula ng himagsikang Pilipino Laban sa mga Espanyol.Ipinakita ng mga kasapi nito ang kanilang kahandaan na magbuwis ng buhay upang mgakamit lamang na ating bansa ang Kalayaan mula sa mga koloyalistang Espanyol kahit na sila ay kulang sa mga armas na pandigma.Noong ika-11 ng Hunyo, natapos ni Felipe ang komposisyon at pinamagatan niya itong "Marcha Nacional Filipina".Noong ika-12 ng Hunyo, 1898, ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Cavite el Viejo (ngayon Kawit).''Ang Proklamasyon ng Kalayaan sa Kawit, Cavite'' Noong ika-5 ng Hunyo, 1898, nagpalabas si E.Aguinaldo ng isang dekreto na nagtatakda sa ika-12 ng Hunyo bilang araw ng pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas bilang isang nagsasariling bansa.

Quezon noong Agosto 19, 1938 ang Executive Order No.Ang pagpupunit ng kanilang mga sedula ay tanda ng kanilang pagtutol sa batas na Tributo o Cedula Personal.sila ay tumutol sa di makataong pamamalakad ng mga kolonyalistang Espanyol.Dito ipinahayag ng Katipunan ang simula ng pakikipaglaban sa mga Kastila upang makamit ang kalayaan ng bansa.Pinunit ng mga Katipunero, sa pamumuno ni Andres Bonifacio ang kanilang mga sedula.

tungkol sa pagdating ng mga espanyol-18tungkol sa pagdating ng mga espanyol-30tungkol sa pagdating ng mga espanyol-3

Displaying all worksheets related to - Tungkol Sa Pananakop Ng Mga.

One thought on “tungkol sa pagdating ng mga espanyol”

  1. Burying or ignoring these emotions will thwart the healing process. Consult a psychiatrist if you are experiencing symptoms of depression, such as lack of appetite, insomnia or too much sleeping, low self-esteem, and an inability to concentrate or carry out routine tasks.

  2. However, the assumption that such differences are also innate or “hardwired” is invalid, given all we’ve learned about the plasticity, or malleability of the brain. Recent research by Peg Nopoulos, Jessica Wood and colleagues at the University of Iowa illustrates just how difficult it is to untangle nature and nurture, even at the level of brain structure.